Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów z 4 szkół Powiatu Bialskiego w ramach projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.11.2011.MM  Biała Podlaska dnia 12.05.2011

Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów z 4 szkół Powiatu Bialskiego w ramach projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 25.05.2011

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów z 4 szkół Powiatu Bialskiego w ramach projektu :Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.3421- JZ-10/11  Biała Podlaska dnia 05.04.2011

Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów z 4 szkół Powiatu Bialskiego w ramach projektu :Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

Scroll to Top