Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Drelowie

28 maja w Drelowie odbył się Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. Do rywalizacji stanęło pięć zespołów: „Jutrzenka”  z Rogoźnicy, „Leśnianki” z Leśnej Podlaskiej, „Sokotuchy” z  Białej Podlaskiej, „Kalina” z Łózek oraz  „Worsianki” z Wors. W kategorii „Mistrz i uczeń” wysłuchano Anieli Juszkiewicz i Zuzanny Abramowskiej z Mistrzem Zdzisławem Marczukiem. Do eliminacji Wojewódzkich w Muzeum Wsi Lubelskiej zakwalifikowano cztery zespoły: „Sokotuchy”, „Jutrzenka”, „Leśnianki”, ”Kalina” oraz Anielę Juszkiewicz z Mistrzem. Serdecznie gratulujemy.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego, z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zdjęcia: Gminne Centrum Kultury w Drelowie

Scroll to Top