Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce

3 kwietnia br. odbył się Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce. Organizatorami 8. edycji przeglądu byli: Wójt Gminy Sosnówka, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce oraz Szkoła Podstawowa w Sosnówce, zaś partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie „Lubelskie. Smakuj Życie!”. Patronat Honorowy objął Pan Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. Na uroczystość przybyli między innymi: Pan Mariusz Kiczyński, Przewodniczący Powiatu Bialskiego, Pan Tomasz Wawryszuk, Przewodniczący Rady Gminy Sosnówka, Pan Artur Stępoch, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Pani Renata Tkaczuk, Skarbnik Gminy Sosnówka oraz Pan Krzysztof Bruczuk, Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych to przede wszystkim konkursy:

A. Konkurs na pisankę wielkanocną, w kategorii pisanka tradycyjna oraz pisanka wykonana technika współczesną. Laureatami zostali:

  • pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną – dzieci i młodzież szkolna:

I  miejsce: Julia Litwiniec

II miejsce: Lena Uryniuk

III miejsce: Sofia Bydlowska;

  • pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną – dzieci i młodzież szkolna:

I  miejsce: Miłosz Skrzyński

II  miejsce: Magda Kowalczuk

III miejsce: Izabela Jaroszuk;

  • pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną – dorośli:

I miejsce: Pani Bogumiła Koprianiuk

II  miejsce: Pani Zofia Bobrzycka

III miejsce: Pani Marianna Kałdun;

  • pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną – dorośli:

I miejsce: Pani Anna Wróbel

II miejsce: Pani Stanisława Kukawska

III miejsce: Pan Piotr Osypowicz;

B. Konkurs na palmę wielkanocną, którego laureatami zostali:

  • palma tradycyjna w kategorii indywidualnej – dzieci i młodzież szkolna:

I miejsce: Julia Osypiuk

II miejsce: Sebastian Rabaniuk

III miejsce: Wiktor Wiśniewski;

  • palma tradycyjna w kategorii grupowej – dzieci i młodzież szkolna:

I miejsce: SP w Motwicy

II miejsce: klasa I z SP z Sosnówki

III miejsce: Zespół Muzyczny ze SP w Horodyszczu;

  • palma tradycyjna w kategorii indywidualnej – dorośli:

I miejsce: Jadwiga Jaworska

II miejsce: Zofia Bobrycka

III miejsce: Izabela Bujalska;

  • palma tradycyjna w kategorii grupowej – dorośli:

I miejsce: zespół „Na swojską nutę” z Zahorowa

II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Sosnowianki

III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Worsy;

C. oraz konkurs na stół wielkanocny

I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Horoszczynka

II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Motwiczanka

III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie i Koło Gospodyń Wiejskich Rossosz.

Podczas wydarzenia odbył się również Powiatowy Przegląd Pieśni Wielkopostnych. Z repertuarem pieśni wielkopostnej wystąpili: Ania Brodzka i Zosia Litwiniuk uczennice SP w Motwicy, Schola Parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Motwicy, zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej w Horodyszczu, Natalia Raczkowska, Oliwia Spychel, Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki, Zespół Melizmat z Konstantynowa, Zespół Biesiadnicy z Żeszczynki, Zespół Pogodna Jesień z Konstantynowa, Zespół Polesie z Horodyszcza, Adam Jastrzębski z Terespola oraz Zespół Śpiewaczy Echo Polesia Klubu Seniora w Terespolu.

Wydarzeniu towarzyszył kiermasz ozdób i dekoracji świątecznych, na którym swoje prace zaprezentowali m.in.: Pani Danuta Witczak z Tucznej, Pracownia artystyczna z Gminnego centrum Kultury w Konstantynowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnówce, Koło Gospodyń Wiejskich w Wygnance oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Patronat medialny: Biała24, Radio Biper, Słowo Podlasia, Podlasianin.

Zdjęcia: Dariusz Stachyra

Przewiń do góry