Przyznano stypendia sportowe na 2015 rok

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przyznał 16 zawodnikom stypendia sportowe na 2015 rok. Wcześniej 6 – osobowa komisja dokonała weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie stypendium. W jej skład weszli reprezentanci Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz organizacji pozarządowych. Stypendia otrzymali zawodnicy zamieszkujący teren powiatu bialskiego, za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach objętych systemem sportu młodzieżowego.

wykaz stypendystów

 

Listy gratulacyjne stypendystom i ich trenerom zostały wręczone przez starostę bialskiego i przewodniczącego rady powiatu 30 marca br. podczas sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.

 

 

Scroll to Top