Konferencja otwierająca projekt „Razem dla serca”

W dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej BCK przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej odbyła się zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Konferencja Otwierająca realizację Projektu Program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”. Omówienia Programu dokonała– Pani Anna Jureczek – koordynator projektu, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.


Anna Jureczek- koordynator projektu

Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Rafał Halik z Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie z prelekcję na temat ”Choroby Układu Krążenia jako problem zdrowia publicznego w woj. lubelskim i powiecie bialskim”.


Rafał Halik Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie

Bardzo ciekawą prelekcję nt. „Zalecenia żywieniowe w prewencji Chorób Układu Krążenia” wygłosiła dr n. med. Aneta Marta Stanisławek z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.


dr n. med. Aneta Marta Stanisławek PSW w Białej Podlaskiej

W konferencji uczestniczyło około 100 osób, w tym m.in. radni powiatowi, przedstawiciele samorządów gminnych na czele z wójtami, koordynatorzy gminni, przedstawiciele szkół, ośrodków zdrowia z terenu powiatu bialskiego, studenci.

KONFERENCJA prezentacja Razem dla serca

Zalecenia żywieniowe w prewencji chorób układu krążenia 25.03.2015

Powiat bialski_RHalik

Scroll to Top