Szkolenie kadry kierowniczej

Aplikacja Arkusz jest narzędziem służącym do zapisywania arkusza organizacji roku szkolnego dowolnej placówki oświatowej w sposób umożliwiający wszechstronną analizę zgromadzonych w nim danych oraz ich przetwarzanie w celu wyznaczenia wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników szkół i poradni. Jest on częścią zakupionego przez tutejsze starostwo systemu Sigma.
W dniach 25 – 26 marca br. w Konstantynowie kadra kierownicza powiatowych szkół i poradni szkoliła się w zakresie aplikacji Arkusz. Szkolenie obejmowało podstawy pracy w aplikacji Arkusz, a następnie warsztaty w zakresie opracowania arkuszy organizacji roku szkolnego 2015/2016 w oparciu o przygotowane wcześniej, przez administratora z ramienia powiatu, wytyczne dotyczące sporządzania arkuszy. Szkolenie trwało łącznie 18 godzin. Była to ciężka, ale jakże efektywna praca z komputerami. Efektem tej pracy są przygotowane szkielety arkuszy organizacji roku szkolnego dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez powiat bialski. W szkoleniu uczestniczyli także inspektorzy ds. oświaty Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Na czas części wprowadzającej do programu Sigma, w tym aplikacji Arkusz szkolenia, do wspomnianych wcześniej uczestników dołączyli przedstawiciele kadry zarządzającej starostwa w osobach Skarbnika i Sekretarza Powiatu Bialskiego wraz z panią Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Scroll to Top