Przyznano stypendia sportowe w 2017 roku

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą nr 305/2017 z dnia 29 marca 2017 r. przyznał  stypendia sportowe 22 w zawodnikom. Wcześniej 6 – osobowa komisja dokonała weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie stypendium. W jej skład weszli reprezentanci Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz organizacji pozarządowych. Stypendia otrzymali zawodnicy zamieszkujący teren powiatu bialskiego, za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach objętych systemem sportu młodzieżowego.

wykaz  stypendystów

Scroll to Top