Spotkanie w sprawie kół łowieckich w Maniach

28 marca w świetlicy wiejskiej w Maniach odbyło się spotkanie Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego nr 193 „Diana” z mieszkańcami terenów położonych w rejonie obwodu łowieckiego nr 19.

W spotkaniu uczestniczyli również: starosta bialski Mariusz Filipiuk, wójt gminy Miedzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, radny powiatowy przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Marek Sulima, przewodniczący Rady Gminy Międzyrzec Podlaski Andrzej Pietruk, przedstawiciel Zarządu OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Adam Olszewski oraz Mateusz Jeżewski, dyrektor Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego Przemysław Bierdziński, radna gminy Miedzyrzec Podlaski z Mań Jadwiga Tarasiuk, sołtysi gminy Miedzyrzec Podlaski, proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Maniach ks. Sylwester Gałach, przedstawiciele mediów oraz licznie przybyli rolnicy.

Tematem spotkania było podjęcie decyzji w sprawie wydzierżawienia obwodu łowieckiego polnego w Maniach na kolejne 10 lat dla koła łowieckiego „Diana”. O tym jak bardzo istotna jest to sprawa świadczyła wysoka frekwencja i burzliwa atmosfera towarzysząca dyskusji. Rolnicy twierdzą, że obwód łowiecki nr 19, który od 2007 roku przez 10 lat oddany był w zarządzanie Wojskowemu Kołu Łowieckiemu 193 „Diana„ ze Stężycy, nie był najlepiej gospodarowany. Podczas spotkania rolnicy przedstawili swoje argumenty i dowody złej gospodarki łowieckiej, a także niedostatecznego i nie terminowego szacowania szkód łowieckich oraz opieszałości w wypłacaniu odszkodowań.

Rolnicy rozczarowani działalnością kola łowieckiego zdecydowali, że będą głosować w sprawie ponownego wydzierżawienia obwodu łowieckiego polnego obwód nr 19 na kolejne 10 lat. W momencie głosowania za czy przeciw, rolnicy jednogłośnie zagłosowali by nie przedłużać umowy i w ten sposób sprzeciwili się ponownemu wydzierżawieniu Kołu „Diana”. Starosta przyjął decyzję rolników i obiecał prowadzenie działań w tym kierunku, by na obwodzie 19. pojawiło się nowe koło łowieckie, składające się z miejscowych myśliwych.

 

Scroll to Top