Przyznano stypendia sportowe

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 151/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. przyznał stypendia sportowe zawodnikom za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2011 r.

Wykaz zawodników, którym zostały przyznane stypendia sportowe oraz wysokość stypendiów i czas na jaki zostały przyznane określa załącznik do ww. uchwały.

Scroll to Top