Zakup i sukcesywna dostawa 170 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 65% do Obwodów Drogowych: …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3424-1.2012  Biała Podlaska dnia 18.01.2012

zakup i sukcesywna dostawa 170 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 65% do Obwodów Drogowych:
– Nr 1 w Białej Podlaskiej 43,00 tony
– Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim 43,00 tony
– Nr 3 w Sławatyczach 42,00 tony
– Nr 4 w Terespolu 42,00 tony

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 31.01.2012

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty/
o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Treść zawiadomienia.


 

 

 

 

Scroll to Top