Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszczona zostaje poniższa oferta: S.525.1.2022.DU

Sfera zadań publicznych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Tytuł zadania publicznego: „Organizacja wydarzenia kulturalnego „Noc Świętojańska u Kraszewskiego””
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Termin realizacji zadania: od 15.05.2022 r. do 30.06.2022 r.
Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 6 000,00 zł
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wss@powiatbialski.pl  w terminie do dnia 13 czerwca 2022 r.

Oferta

Scroll to Top