Rada do Spraw Zdrowia

W dniu 30 kwietnia o godz. 8:30  odbyło się posiedzenie powołanej uchawłą nr 432/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 28 kwietnia 2014 r. Rady do Spraw Zdrowia.

Powołana została w związku z ogłoszeniem o naborze wniosków w trybie konkursowym Ministra Zdrowia – Operatora Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa jako organ koordynujący i doradczy.

Do zadań Rady do Spraw Zdrowia będzie należało:
1. przeanalizowanie istotnych potrzeb zdrowotnych ludności powiatu oraz wybór obszaru problemowego, w ramach którego realizowany będzie program promocji zdrowia i profilaktyki chorób w związku z konkursem Ministra Zdrowia – Operatora Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”,
2. szczegółowa analiza grup ryzyka i wybór grupy docelowej, której dotyczy problem,
3. sformułowanie ogólnego celu programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 

 

Scroll to Top