Remont drogi powiatowej Nr 1001L Międzyrzec Podlaski -Brzozowica Mała …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.3422.20.2012  Biała Podlaska dnia 04.07.2012

Remont drogi powiatowej Nr 1001L Międzyrzec Podlaski -Brzozowica Mała od km 1+845 do km 3+250 o długości 1,405 km.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska 23.07.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

 

 

Scroll to Top