Kredyt długoterminowy w kwocie 8273621 PLN

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.4.2012.MM  Biała Podlaska dnia 16.05.2012

 

Kredyt długoterminowy w kwocie 8273621 PLN

 

 

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.

 

Uchwała Zarządu Powiatu.


 

 Biała Podlaska dnia 11.06.2012

Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ.

Treść wyjaśnień.


 Biała Podlaska dnia 11.06.2012

Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ.

Treść wyjaśnień.


   Biała Podlaska dnia 28.06.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

 

 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Scroll to Top