Remont drogi powiatowej Nr 1004L Międzyrzec Podlaski (ul.Tuliłowska)- Krzymoszyce -gr.woj. od km 0+003,50 do km 0+640 odcinek długości 0,6365 km

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.10.2013  Biała Podlaska dnia 03.06.2013

Remont drogi powiatowej Nr 1004L Międzyrzec Podlaski (ul.Tuliłowska) -Krzymoszyce -gr.woj. od km 0+003,50 do km 0+640  odcinek długości 0,6365 km

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-9

dokumentacja uproszczona

SST


 Biała Podlaska 21.06.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

 

 

Scroll to Top