Remont drogi powiatowej Nr 1051 L Zalesie – Piszczac – Sławatycze od km 8+487 do km 9+293 o długości 0,806 km.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-10/2011 Biała Podlaska dnia 07.04.2011

Remont drogi powiatowej Nr 1051 L Zalesie – Piszczac – Sławatycze od km 8+487 do km 9+293 o długości 0,806 km.

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 18.04.2011

Wyjaśnienie Nr 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść wyjaśnienia.


Biała Podlaska dnia 29.04.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


 Biała Podlaska dnia 06.05.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane

Treść ogłoszenia.

Scroll to Top