Remont drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska – Ogrodniki – Piszczac

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.3422.29.2012  Biała Podlaska dnia 23.08.2012

Remont drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska – Ogrodniki – Piszczac od km od km 10+600 do km 12+225 o długości 1,625 km.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


 

 Biała Podlaska 13.09.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

 

Scroll to Top