Remont drogi powiatowej Nr 1080L Przejście przez Łomazy ul.Lubelska od km 1+125 do km 2+086 odcinek długości 0,961 km

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.9.2013  Biała Podlaska dnia 03.06.2013

Remont drogi powiatowej Nr 1080L Przejście przez Łomazy  od km 1+125 do km 2+086  odcinek długości 0,961 km

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Załączniki 1-9

dokumentacja uproszczona  

SST

 


Biała Podlaska 21.06.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

 

Scroll to Top