Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych: Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr. woj. (Kornica), Nr 1023L Ossówka – Leśna Podlaska, Nr 1024L (Wólka Nosowska) gr. woj. – Nosów.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-23/2011 Biała Podlaska dnia 30.05.2011

Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych: Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr. woj. (Kornica), Nr 1023L Ossówka – Leśna Podlaska, Nr 1024L (Wólka Nosowska) gr. woj. – Nosów.

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 15.06.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


 Biała Podlaska dnia 22.06.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane

Treść ogłoszenia.

Scroll to Top