Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1026L Konstantynów – Gnojno od km 0+370 do km 2+488.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-14.2012  Biała Podlaska dnia 24.04.2012

Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1026L
Konstantynów – Gnojno od km 0+370 do km 2+488.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 11.05.2012

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

Scroll to Top