Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1089L Żuki – Matiaszówka – dr. pow. Nr 1051L od km 4+102 do km 5+542 odc. dł. 0,440km.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-10.2012  Biała Podlaska dnia 05.03.2012

Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1089L Żuki – Matiaszówka – dr. pow. Nr 1051L od km 4+102 do km 5+542 odc. dł. 0,440km

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 21.03.2012

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.


 

 

Scroll to Top