Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym-wyniki

W dniach 19-21 kwietnia odbyły się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Białej Podlaskiej i Powiecie Bialskim.

Celem Turnieju jest propagowanie wiedzy dotyczącej ruchu drogowego i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
19 kwietnia – w Zespole Szkół w Rokitnie podczas eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych rywalizowało ze sobą 16 drużyn. I miejsce przypadło Publicznemu Gimnazjum w Zespole Szkół w Zalesiu, II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Zespole Szkół w Łomazach a na III miejscu uplasowało się Gimnazjum im. Jana Sapiehy w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu.
Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Piotr Dragan z Gimnazjum w Wisznicach.
20 kwietnia – w Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym odbyły się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych . Rywalizowało ze sobą 20 drużyn. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zalesiu
II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół w Łomazach.
Najlepszym zawodnikiem Turnieju okazał się Paweł Korniluk ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
21 kwietnia – w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej odbyły się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zgłosiło się 6 szkół, z których I miejsce przypadło Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, II miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej a III Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.
Zwycięzcom i opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Scroll to Top