Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego w Powiecie Bialskim

W dniu 29 października 2012 r. podczas XXI sesji Rada Powiatu w Białej Podlaskiej uchwaliła stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego w Powiecie Bialskim.

 

W załączeniu treść stanowiska – w pliku .jpg

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zachęca do włączenia się w tą inicjatywę poprzez organizację  różnorodnych przedsięwzięć, które mają upamiętnić ofiarność, patriotyzm, determinację o niepodległość walczących w powstaniu osób oraz wydarzeń z tym związanych.

Prosimy o informacje na temat planowanych na terenie Powiatu Bialskiego przedsięwzięć związanych z Powstaniem Styczniowym według schematu:
1. Nazwa przedsięwzięcia
2. Charakter m.in.: muzyczna, teatralna, taneczna, plastyczna, folklorystyczna, recytatorska, literacka, filmowa, fotograficzna, interdyscyplinarna, inna*
3. Data
4. Miejsce
5. Organizator
6. Osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon, e-mail)
7. Krótka charakterystyka imprezy

Na propozycje czekamy do 15 grudnia 2012 r. pod adresem: Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska lub e-mail: wss@powiatbialski.pl.
Zachęcamy również do włączenia się w przedsięwzięcia planowane przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Wśród nich będą m.in. konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz konkurs piosenki powstańczej dla chórów, zespołów wokalnych oraz solistów. Ich podsumowanie odbędzie się w Białej Podlaskiej na uroczystości w maju 2013 r.

 

Scroll to Top