Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2012/2013 w …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.3423.5.2012  Biała Podlaska dnia 15.10.2012

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2012/2013 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej (Obwody drogowe : Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, Nr 3 w Sławatyczach , Nr 4 w Terespolu) oraz chodników dla pieszych przy drodze Nr 1136L i 1137L ul. Wojska Polskiego w Terespolu.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska 25.10.21012

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Treść zawiaomienia


Biała Podlaska 02.11.2012

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Treść zawiaomienia

Scroll to Top