Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 

W dniu 16 stycznia 2012 r. uchwałą Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej Nr 150/2012 zostały wybrane oferty na realizację w 2012 roku zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

 

w załączeniu wykaz ofert – pdf 

 

Scroll to Top