Samorząd gminny przyjazny kulturze

Regulamin konkursu Samorząd gminny przyjazny kulturze został przyjęty uchwałą Nr 702/2023 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 27 lutego 2023 r. Powyższa uchwała określa również cele konkursu: wyłonienie gminy najbardziej zaangażowanej w działalność kulturalną, stymulowanie zaangażowania gmin w kultywowaniu tradycji, nowoczesnych form kultury, czytelnictwa, inwestycji służących kulturze, stymulowanie współpracy pomiędzy gminą a instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną oraz promocja pozytywnego wizerunku władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych działań w gminie na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.11 kwietnia 2023 r.

Kapituła Konkursu Samorząd gminny przyjazny kulturze, powołana zarządzeniem Nr 21/2023 Starosty Bialskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r., oceniła ankiety przesłane przez gminy biorące w nim udział. W br. w konkursie wzięło udział 5 gmin z terenu powiatu bialskiego. Laureatem została Gmina Łomazy.

Gmina – laureat konkursu otrzymuje okolicznościowy dyplom oraz nagrodę w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) z przeznaczeniem
na cele kulturalne. Wręczenie nagrody i dyplomów nastąpi podczas uroczystości Dnia Działacza Kultury Powiatu Bialskiego w czerwcu br.

Dziękujemy wszystkim samorządom za wzięcie udziału w konkursie, a zwycięskiej gminie serdecznie gratulujemy.

Przewiń do góry