Bialskie Talenty 2022

Starosta Bialski, po zasięgnięciu opinii Kapitały Nagrody Starosty Bialskiego „Bialskie Talenty 2022”, powołanej zarządzeniem Nr 4 Starosty Bialskiego z dnia 9 stycznia 2023 r., postanowił nagrodzić i wyróżnić następujących młodych uzdolnionych uczniów z terenu powiatu bialskiego:

  • w dziedzinie nauki: Cezarego Pawła Capa
  • dziedzinie kultury: Natalię Grzechnik i Anielę Juszkiewicz
  • w dziedzinie sportu: Olivera Jabkiewicza i Mikołaja Kociubińskiego.

Wyróżnienia otrzymują: Siostry Dominika i Wiktoria Bułhak, Kamil Pulik, Hanna Jakubiuk, Bartosz Majczyna, Karol Majczyna oraz Blanka Najdyhor.

Serdecznie gratulujemy laureatom, wyróżnionym oraz opiekunom i rodzicom. Wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca 2023 r. podczas uroczystości Dnia Działacza Kultury Powiatu Bialskiego, w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim.

Scroll to Top