Sejmik Kobiet Powiatu Bialskiego

W tym roku wyjątkowo Sejmik Kobiet Powiatu Bialskiego miał miejsce w Dzień Kobiet, a więc 8 marca. Był on wyjątkowy też ze względu na to, iż w tym roku odbył się on już po raz dziesiąty.

Do siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przybyły aktywne kobiety z terenu powiatu bialskiego, by posłuchać wykładów, obejrzeć przygotowaną część artystyczną oraz skorzystać z porad kosmetycznych czy nabyć upominki od obecnych na imprezie wystawców. Przede wszystkim był to czas spotkania i podziękowania kobietom za ich trud w rozwój powiatu bialskiego na różnych płaszczyznach życia. O tym właśnie mówił starosta bialski Mariusz Filipiuk – gospodarz uroczystości, w swoim wystąpieniu. Dziękując za piękną pracę i pielęgnowanie domowego ogniska, złożył paniom serdeczne życzenia w dniu ich święta. Podczas sejmiku głos zabrali również goście zaproszeni w osobach: Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, Dariusz Stefaniuk – wicemarszałek województwa lubelskiego oraz Krzysztof Hetman – poseł do Parlamentu Europejskiego. Wśród gości warto również wymienić: Małgorzatę Bogusz zastępcę dyrektora Biura Organizacji Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Edytę Gawryszuk – wizytatora Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Kuratorium Oświaty, a także radnych powiatowych w osobach: Janusz Skólimowski – wicestarosta bialski, Mateusz Majewski  – członek Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej, Czesław Pikacz – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Czesława Caruk – wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki, Marek Uściński – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Wraz z paniami z gmin przybyli także wójtowie: Wiesław Panasiuk (gmina Biała Podlaska) oraz Marcin Babkiewicz (gmina Sosnówka).

Zgromadzeni mogli usłyszeć wykład „Otyłość – największe wyzwanie XXI wieku”, który przedstawili dr inż. Angelika Dadej – dietetyk, specjalista ds. żywności i żywienia, wykładowca  oraz Michał Dadej – trener personalny, dietetyk. Następnie panie mogły zobaczyć, jak robi się konfiturę marchwiową w wykonaniu Pauliny i Danuty Pietrusik („Frykasów z Kodnia”). Nie tylko zobaczyć, ale również spróbować.

Istotnych informacji na temat założenia Koła Gospodyń Wiejskich w lokalnym środowisku udzieliła Edyta Sweklej pracownik ARiMR Biura w Białej Podlaskiej podczas wykładu „Kobiety gospodarne i wyjątkowe” – wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Między poszczególnymi punktami obecni mogli podziwiać występy artystyczne w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Arkadiusza Domańskiego i Gabrieli Dębowskiej – Zespół „Śpiewam, bo lubię” z Łomaz

uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, Oliwii Spychel oraz Zespołu „Śpiewam, bo lubię” z Łomaz.

Scroll to Top