Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów położonych na terenie gmin Sławatycze i Janów Podlaski.

 STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  

21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.14.2011.MM Biała Podlaska  dnia  08.06.2011

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów położonych na terenie gmin Sławatycze i Janów Podlaski.

Treść ogłoszenia.

Dokumenty spakowane do pobrania.


Biała Podlaska dnia 14.06.2011

Wyjaśnienie Nr 1 Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Treść wyjaśnienia.


Biała Podlaska dnia 22.06.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Scroll to Top