SPOTKANIE ADMINISTRATORÓW KANAŁÓW DOSTĘPU DO NABORU W SZKOŁACH

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i firma Vulcan Oddział w  Lublinie zaprasza Dyrektorów i administratorów kanału dostępu do naboru w szkołach – koordynatorów,  na spotkanie celem zapoznania się z zasadami naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i firma Vulcan Oddział w  Lublinie zaprasza Dyrektorów i administratorów kanału dostępu do naboru w szkołach – koordynatorów,  na spotkanie celem zapoznania się z Zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim, w tym terminów składania dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata. Podczas spotkania poruszona będzie również tematyka dotycząca harmonogramu naboru.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2014 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej przy ul. Piłsudskiego 3 (II piętro, s. 238)

Scroll to Top