Wspólne Posiedzenie Rad w Kobylanach

W dniu 24 marca został zainicjowany Rok Kościuszkowski w Powiecie Bialskim Wspólnym Posiedzeniem Rady Powiatu Bialskiego, Rady Gminy Terespol, Rady Miasta Terespol w Urzędzie Gminy Kobylanach.

Uroczysta sesja rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego. Za stołem Prezydialnym zasiedli Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Przemysław Litwiniuk, Przewodniczący Rady Miasta Terespol Jarosław Tarasiuk, Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk oraz starosta bialski Tadeusz Łazowski, burmistrz Terespola Jacek Danieluk, a także wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Wśród zaproszonych gości byli: radni Powiatu Bialskiego, Miasta Terespol, Gminy Terespol, Marek Chwalczuk – zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Jan Trembecki – przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Terespolu, Andrzej Tarasiuk – Komendant Placówki Straży Granicznej w Bohukałach, Robert Winiarek Komendant Policji w Terespolu, Władysława Kowala – Komendant Gminnego OSP wraz z przedstawicielami jednostek OSP Gminy Terespol, Jan Kurowski – wójt Gminy Piszczac, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, miasta i gminy, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Urzędu Miasta Terespol i Gminy Terespol, przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Lechem Orlińskim hetmanem bractwa i Szczepanem Kalinowskim królem bractwa na czele.
Następnie okolicznościowy montaż słowno-muzyczny wykonała młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Terespolu i Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, którą do tego przygotowali nauczyciele: Marzena Litwiniuk i Marta Antonowicz oraz Tomasz Jezuit. Swoje zaangażowanie wykazali także dyrektorzy szkół: Tomasz Oleszczuk – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Terespolu oraz Jolanta Wałach – p.o. dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach. Młodzież, nauczyciele i dyrekcja otrzymali z rąk starosty Bialskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Terespol pamiątkowe upominki i dyplomy.
W dalszej części zgromadzeni mogli wysłuchać wystąpień władz samorządowych powiatu, miasta i gminy. Potem prelekcje wygłosili dr Szczepan Kalinowski, który mówił o „Tadeuszu Kościuszce bohaterze wielu narodów i jego śladach na Południowym Podlasiu” oraz o „Szlaku Kościuszkowskim na Południowym Podlasiu”, a także dr Bogusław Korzeniewski o Bitwie pod Terespolem – 19 września 1794 r.” Interesujące wykłady były ostatnim punktem Wspólnego Posiedzenia Rad.
Temu uroczystemu spotkaniu towarzyszyła także wystawa przygotowana na tą okoliczność przez dr Szczepana Kalinowskiego z jego zbiorów, odnosząca się do T. Kościuszki i Insurekcji.

Scroll to Top