spotkanie autorskie

W dniu imienin Józefa Ignacego Kraszewskiego – 19 marca w Muzeum w Romanowie odbyło się spotkanie z Barbarą Wachowicz, która opowiadała o autorze „Starej Baśni”.

Na spotkanie zjawiło się wiele zacnych osób ze starostą bialskim Tadeuszem Łazowskim na czele. Wymienić należy także Marzennę Andrzejuk – urzędującego członka Zarządu Powiatu Bialskiego, Jadwigę Romaniuk – kierownika LSCDN Oddziału w Białej Podlaskiej, Marię Więcek – sekretarza gminy Sosnówka, prof. Feliksa Czyżewskiego – UMCS, Małgorzatę Nikolską – dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Monikę Władyczuk – Pakułę – dyrektora LO w Wisznicach, Danutę Marek – dyrektora Gimnazjum w Sosnówce, Annę Olejnik – dyrektora Szkoły Podstawowej w Sosnówce, Elżbietę Sokołowską – dyrektora GOKiO w Wisznicach, Jolantę Mikulską – dyrektora GOK w Sosnówce, Bogusława Szczęśniaka – dyrektora Gimnazjum w Wisznicach, Teresę Harasimiuk – p.o. dyrektora GBP w Sosnówce, Alinę Maniowiec – dyrektora GBP w Wisznicach, Zbysława Gabrylewicza – prezesa Banku Spółdzielczego w Wisznicach, ks. Jana Pieńkosza – dziekana dekanatu wisznickiego, a przede wszystkim młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach oraz Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Wisznicach wraz z opiekunami.
Barbara Wachowicz – autorka książek, wystaw, programów radiowych i telewizyjnych o wielkich Polakach z charakterystyczną dla siebie charyzmą i zaangażowaniem mówiła o Józefie Ignacym Kraszewskim, jego związku z Romanowem, życiu i twórczości. W wypowiedź wplecione były anegdoty i dygresje, a także dialog z młodzieżą tak, że spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i z chęcią słuchało się tej porywającej opowieści.
Spotkanie było okazją także do promocji jej gawęd „Siedziby wielkich Polaków”. Szczególnie tomu „od Reja do Kraszewskiego”, gdzie na okładce jest umieszczony właśnie dwór w Romanowie. Stąd też po spotkaniu można było uzyskać autograf autorki i chwilę z nią porozmawiać.

Scroll to Top