Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości informację dot. wykazu nieruchomości

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniach od 23 marca  do 12 kwietnia 2017r. wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących pomieszczenia biurowe i garaże wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonych w mieście Biała Podlaska przy ulicy Łomaskiej 2 przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych najemców. Wykaz jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce>Władze>Starosta>Ogłoszenia>Ogłoszenia-2017.

Scroll to Top