Spotkanie informacyjno – konsultacyjne zakresie dostępności

W dniu 22.02.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez powiat bialski we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na którym omawiano tematykę szeroko rozumianej dostępności, w tym: architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej oraz innej nałożonej Ustawą o dostępności a także procedurę skargową.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu bialskiego, gminy z powiatu oraz inni zainteresowani tematyką dostępności placówek publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami.

Poszczególne panele tematyczne prowadzili: Ryszard Dados – Zastępca Dyrektora Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Małgorzata Żywicka – samodzielny specjalista oraz Agnieszka Drewniak – ekspert z Departamentu ds. Dostępności PFRON.

Anna Jureczek Koordynator ds. dostępności

Scroll to Top