Z taksami na jaźwce i nie tylko…

26 lutego w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie miało miejsce spotkanie z cyklu: Tradycje dworów szlacheckich – Romanów Kraszewskich, ich sąsiadów i gości. W bieżącym roku tematem wiodącym było łowiectwo.

Na uroczystość przybyli liczni goście, a wśród nich: Przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Pan Mariusz Kiczyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Panowie Tomasz Bylina i Daniel Dragan, Członek Zarządu Pan Mateusz Majewski, Radni Powiatu w osobach: Pani Elżbiety Iwaniuk oraz Panów Tomasza Andrejuka i Marka Uścińskiego. Starostwo Powiatowe reprezentowali: Sekretarz Powiatu Pan Jarosław Gajewski oraz Pani Barbara Kociubińska-Koza, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

Na uroczystości obecni byli również: Pan Marcin Babkiewicz, Wójt Gminy Sosnówka wraz z Radnymi oraz Pan Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol.  Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli braci łowieckiej. Zaszczycili nas swoją obecnością: Pan Andrzej Daniluk Członek Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie, Pan Sebastian Santus, Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, Pan Zbigniew Kozioł, Prezes Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ/Oddział Bialskopodlaski. Na spotkanie przybyło szerokie grono myśliwych i leśników, a wśród nich Pan Andrzej Wybranowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki oraz Pan Jacek Jabłoński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa. Nie zabrakło dyrektorów instytucji kultury z terenu powiatu oraz przedstawicieli Rady Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

Spotkanie  rozpoczęło się od występu sygnalistów z Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich  Polesia Czar przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Wprowadzeni w nastrój polowań goście udali się do sali wystaw czasowych na wernisaż wystawy Z taksami na jaźwce i nie tylko – o tradycjach łowieckich ziemiaństwa i malarstwie inspirowanym naturą, na którą złożyły się następujące elementy:

  • w pokoju męskim – nie tylko dla mężczyzn  – to odtworzony pokój tzw. męski czyli myśliwski, a w nim bogata kolekcja XIX–wiecznej broni palnej i białej z zasobów Lubelskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Jelnicy oraz kolekcji prywatnej, biurko z XIX-wiecznym wyposażeniem, trofea myśliwskie, zegar stający oraz obraz Kazimierza Sichulskiego Jeleń;
  • co w grądzie i borze piszczy? – dioramy prezentujące las mieszany oraz bór, a w nim zwierzęta typowe dla naszego regionu;
  • ptaki na jedwabiu – miniaturowe portrety ptaków pędzla Pani Zofii Leszczyńskiej;
  • pędzelkiem na piórkach Pana Pawła Mulcahey-Ber – niezwykła kolekcja ptasich portretów namalowana na piórach.

Kolejnym punktem programu był powtórny występ sygnalistów z Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich  Polesia Czar. Tym razem zebrani goście poznali najważniejsze sygnały łowieckie. Po raporcie z przebiegu polowania, sygnalista gra sygnał „Zwierzyna na rozkładzie” dla poszczególnych gatunków strzelonej zwierzyny. Poznaliśmy więc między innymi sygnały: dzik na rozkładzie, łoś na rozkładzie czy lis na rozkładzie.

Na zakończenie zebrani wysłuchali wykładu Pana Stanisława Ostańskiego Kawalera Zakonu Orderu Złotego Jelenia: O tradycjach i zwyczajach łowieckich XIX wieku.

Jak na spotkanie myśliwskie przystało, gawędzono długo i owocnie przy poczęstunku myśliwskim przygotowanym przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej.

Darz bór!

Zdjęcia: Dorota Demianiuk, Dorota Uryniuk

Scroll to Top