Spotkanie pszczelarzy

Spotkanie Pszczelarzy

6 lutego w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Grabanowie odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze pszczelarzy należących do Związku Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej.

Władze powiatu bialskiego podczas spotkania reprezentował Tadeusz Łazowski – starosta bialski.

 

Spotkanie Pszczelarzy

Spotkanie Pszczelarzy

 

Scroll to Top