Uroczystość w międzyrzeckim Liceum

7 lutego 2010 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego odbyła się uroczystość oddania do użytku nowych pomieszczeń.

Istniejący od 1944 roku budynek międzyrzeckiego liceum wymagał niezwłocznego remontu. Dzięki temu, że szkoła znalazła się w projekcie  pn.  „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski”  była możliwa jej pełna modernizacja.

Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. SikorskiegoProjekt  jest współfinansowany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i w 10% ze środków samorządowych.

Wartość projektu to 6,5mln zł.

 Prace inwestycyjne swym zakresem objęły remont elewacji, instalacji wewnętrznych, całkowitą wymianę pokrycia dachowego budynku szkoły oraz przeprowadzenie prac remontowo – modernizacyjnych, które pozwoliły na stworzenie dwóch sal lekcyjnych oraz pomieszczenia na bibliotekę szkolną oraz czytelnię.

Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. SikorskiegoW ramach adaptacji wymieniono konstrukcję więźby dachowej w zachodniej części budynku oraz dokonano modernizacji konstrukcji dachowej we wschodniej części budynku z wymianą uszkodzonych wskutek pożaru elementów. Konieczna okazała się również wymiana pokrycia dachu. Jako, że klatki schodowe prowadzące na poddasze nie spełniały szeregu norm  nastąpiła ich gruntowna przebudowa i modernizacja.

Jak informuje starosta bialski Tadeusz Łazowski „Sypiąca się już na chodnik elewacja zewnętrzna również wymagała pilnego remontu. To wszystko udało nam się zrobić m.in. dzięki środkom zewnętrznym. Całość inwestycji w międzyrzeckiej szkole to blisko 1,5 mln zł.”.

 

Scroll to Top