Spotkanie robocze z dyrektorami

Pierwsze robocze spotkanie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka i wicestarosty bialskiego Janusza Skólimowskiego z dyrektorami wydziałów Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i jednostek organizacyjnych, takich jak Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się 14 kwietnia br.

Jak stwierdził starosta bialski zorganizowane ono zostało w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszych jednostek. Spotkanie dotyczyło spraw organizacyjnych, m.in.: bieżące wykorzystywanie urlopów, zgłaszanie wyjść, zastępstwa dyrektorów, współpraca międzywydziałowej, przeprowadzanie rozmów z osobami, które uzyskały uprawnienia emerytalne oraz zgłoszenie przez dyrektorów sytuacji kadrowej w wydziałach oraz jednostkach, a także racjonalne wykorzystania budżetu. Wstępnie starosta przedstawił również informacje na temat wizytacji w wybranych jednostkach z wnioskiem o konieczności dalszych kontroli już przez upoważnione osoby. Rozmawiano także o planowanym na maj Dniu Samorządu Terytorialnego.

Narada wewnętrzna przebiegła w miłej, konstruktywnej atmosferze.

Scroll to Top