Spotkanie rolników z przedstawicielem Ministerstwa

27 lipca w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie odbyło się spotkanie skierowane do rolników z terenów powiatu bialskiego i powiatów sąsiednich, na których stwierdzone zostały ogniska wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które było współorganizatorem spotkania, reprezentowała Podsekretarz Stanu minister Ewa Lech. Na pytania licznie przybyłych do Grabanowa rolników odpowiadali również wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Weterynarii Piotr Barszcz i delegaci agencji rolnych.

Podczas spotkania rolnikom przedstawione zostały propozycje dotyczące rozwiązania problemów związanych z chorobą, które podzielono na dwie grupy. W pierwszej znalazło się informowanie, profilaktyka i zwalczanie, w tym m.in.: pomysł zaangażowania studentów weterynarii do pomocy lekarzom weterynarii na obszarach zainfekowanych wirusem, wykorzystanie różnego rodzaju służb do poszukiwania padłych dzików, wyznaczenie obszarów, gdzie dziki będą całkowicie wybite i wprowadzenie możliwości polowań zbiorowych i polowań z nagonką. W drugiej pomoc rolnikom, która miałaby być realizowana m.in. poprzez przyspieszoną wypłatę dopłat bezpośrednich za rok 2017, czy interwencję dotyczącą kredytów i odsetek dla producentów, którzy korzystają z różnych form finansowania. Duży nacisk położono właśnie na aspekt informacyjny oraz przestrzeganie lub nieprzestrzeganie przez rolników zasad bioasekuracji.

Dla producentów trzody chlewnej spotkanie było okazją do przedstawienia przedstawicielowi Ministerstwa ich bieżącej sytuacji, postulatów i zadania najbardziej nurtujących pytań, które nasuwają się w obliczu rozprzestrzeniającego się wciąż wirusa. Dotyczyły one m.in. wysokości odszkodowań za świnie, w tym również za te zabite w związku z zeszłorocznym rzutem choroby i sposobu ich naliczania. Hodowcy pytali także o konieczność obowiązywania limitu uboju na własny użytek, celu i zasadach proponowanego przez Ministerstwo procesu przebranżowienia gospodarstw oraz przyszłości producentów trzody chlewnej na terenach pustoszonych przez chorobę.

Przypomnijmy, że 15 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wprowadza zaostrzone zasady bioasekuracji na ściśle określonych terenach zaatakowanych wirusem ASF. W dokumencie określone jest, że do 14 sierpnia posiadający świnie rolnicy z tych obszarów muszą dostosować gospodarstwa do opisanych wymogów bądź złożyć wniosek do powiatowego lekarza weterynarii, w którym deklarują, iż gospodarstwo ich nie spełni. Zgodnie z nowymi zasadami świnie z takiego gospodarstwa będą poddane ubojowi, po którym gospodarz będzie mógł ubiegać się o rekompensatę z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek oznacza także zaprzestanie chowu na najbliższe 2 lata, czego obawiają się rolnicy.

Jak poinformował przedstawiciel ARiMR nowy program bioasekuracji na terenie województwa lubelskiego będzie realizowany po raz pierwszy (wcześniej w woj. podlaskim), a odszkodowania mają być wypłacane w dwóch transzach.

Oprócz rozporządzenia żywą dyskusję w Grabanowie wywołał również temat wadliwego zdaniem większości rolników prawa łowieckiego i jego nowelizacji. Minister zapowiedziała prowadzenie odstrzału sanitarnego (ponad planami łowieckimi), którego celem pozostaje zmniejszenie populacji dzika do 0,1 osobnika/km2 oraz zmianę zasad dotyczących odstrzału loch dzika. Jak zapowiedział w ubiegłym miesiącu marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski za każdego odnalezionego padłego dzika, który zostanie zgłoszony do powiatowego lekarza weterynarii wypłacane będzie 200 zł. Potwierdził to dziś wicemarszałek Grzegorz Kapusta, który postulował również wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, co oznaczałoby przeznaczenie dla rolników nadzwyczajnych środków z budżetu Państwa.

Na spotkaniu w Grabanowie obecni byli także: starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, radni powiatu bialskiego, samorządowcy z powiatów parczewskiego i radzyńskiego, wójtowie gmin, przedstawiciele władz miasta Biała Podlaska, przedstawiciele powiatowych służb weterynaryjnych, związków zawodowych rolników i organizacji rolniczych.

 

Scroll to Top