Wręczenie umów dot. przyznania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Dziś w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste wręczenie umów dotyczących przyznania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Beneficjentami umów są gminy z powiatów: bialskiego (gm. Biała Podlaska, gm. Leśna Podlaska, gm. Międzyrzec Podlaski, gm. Tuczna), łukowskiego, parczewskiego i radzyńskiego. W sumie zostało podpisanych 10 umów na kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 13 mln zł.

W zakresie umów znalazły się: budowa dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych (wartość pomocy 2 mln), dwie przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (1,9 mln), budowa 148 przydomowych oczyszczalni ścieków (1,8 mln), systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – ponad 23 km sieci (4,4 mln) i zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę – ok. 5 km sieci (2,9 mln).

Reprezentantom gmin umowy wręczył przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Przemysław Litwiniuk, któremu towarzyszyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Scroll to Top