Spotkanie Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka z myśliwymi i rolnikami w sprawie zakazu polowań na terenie objętym stanem wyjątkowym

5 października Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk na prośbę rolników i kół łowieckich zorganizował spotkanie w sprawie zakazu polowań na terenach objętych stanem wyjątkowym, co w konsekwencji prowadzi do trudności w szacowaniu szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę oraz prowadzeniu zabiegów mających na celu zapobieganie tym szkodom.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk, Pan Jarosław Gajewski dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, Pan Przemysław Bierdziński dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska, Pan Bartłomiej Kurkus Łowczy Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej, Pan Jarosław Tarasiuk, Pan Zbigniew Filipiuk i Pan Sebastian Santus z Wojskowego Koła Łowieckiego „ŁOŚ” nr 127 w Białej Podlaskiej, Pan Artur Soszyński i Pan Bartłomiej Chorąży z Bialskiego Towarzystwa Łowieckiego „PONOWA” koło nr 18 w Białej Podlaskiej, Pan Wojciech Cieplak z Koła Łowieckiego „OSTĘP” w Warszawie, Pan Hubert Podolec z Koła Łowieckiego „DARZBÓR” nr 22 w Warszawie, Pan Adam Janke i Pan Mariusz Robak z Koła Łowieckiego „OSTOJA” nr 15 w Białej Podlaskiej, Pan Czesław Niczyporuk i Pan Jerzy Jakubiuk Prezes z Koła Łowieckiego „OGAR” nr 12 w Białej Podlaskiej, Pan Janusz Chomziuk z Wojskowego Koła Łowieckiego „NEMROD” nr 101 w Warszawie, Pan Marek Weremczuk z Koła Łowieckiego „ŻERAŃ” obwód nr 4 w Warszawie, Pan Radosław Demczuk rolnik.

Celem spotkania było omówienie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego (Dz.U.2021.1613) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni (Dz.U.2021.1614). Łowczy Okręgowy Pan Bartłomiej Kurkus przedstawił zalecenia z dnia 4 października 2021 r. Zarządu Głównego PZŁ dla kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie objętym stanem wyjątkowym.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o aktualnej sytuacji i problemach w zakresie szacowania szkód łowieckich spowodowanych zakazem polowań, ochronie i zabezpieczeniu upraw i płodów rolnych, oraz realizacji Rocznego Planu Łowieckiego i odstrzału sanitarnego. W efekcie zostało przygotowane pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z prośbą o podjęcie stosownych zmian legislacyjnych w obowiązujących aktach prawnych. Ponadto pismo zostało przekazane do posłów i senatora z okręgu wyborczego położonego na terenie powiatu bialskiego, z prośbą o poparcie inicjatywy dotyczącej zmiany przepisów.   

Pismo Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Pismo Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka do Posła na Sejm RP Dariusza Stefaniuka

Pismo Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka do Posła na Sejm RP Jacka Sasina

Pismo Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka do Senatora RP Grzegorza Biereckiego

Scroll to Top