spotkanie u starosty

22 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego z delegacją Koła Nr 43 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Białej Podlaskiej. Miało ono na celu nawiązania współpracy między Stowarzyszeniem a Starostwem Powiatowym w zakresie szerzenia idei patriotyzmu i misji pokojowych ONZ w wymiarze krajowym i regionalnym, szczególnie w szkołach prowadzonych przez powiat bialski, a także wsparcie stowarzyszenia w promocję powiatu bialskiego w podejmowanych przez siebie przedsięwzięciach.

Scroll to Top