Spotkanie w gabinecie starosty

W gabinecie starosty Tadeusza Łazowskiego odbyło się spotkanie gospodarza powiatu z przedstawicielami Państwowej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy powiatu ze szkołą wyższą przy realizacji projektów unijnych dotyczących zagospodarowania turystycznego powiatu bialskiego.

Scroll to Top