Spotkanie w sprawie projektów

W dniu 4 listopada w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka z delegacją białoruską w składzie: Aleksader Pańko – przedstawiciel Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A. Puszkina oraz płk Mikołaj Kuźmicki – naczelnik Wydziału Brzeskiego Zarządu Regionalnego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś (inaczej Straży Pożarnej) w Brześciu.

Spotkanie dotyczyło przyszłych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020.

 

Scroll to Top