Starosta Bialski działający w imieniu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Nr 0041 Woskrzenice Duże, gmina Biała Podlaska

 Biała Podlaska, dnia 07.04.2016 r.

 GKN.6840.2.9.2016

 

Starosta Bialski działający w imieniu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniach od 07 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Nr 0041 Woskrzenice Duże, gmina Biała Podlaska stanowiącej działkę nr 1022/1  przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

Scroll to Top