Zaproszenie do złożenia ofert

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej  z a p r a s z a   do złożenia oferty  na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu w ramach Działania 12.4. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego konkursem otwartym nr RPLU.12.04.00 – IZ.00 – 06 – 001/16.

zaproszenie do złożenia oferty II postępowanie

Scroll to Top