Posiedzenie komisji ds. opiniowania wniosków

8 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyło się posiedzenie komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Komisja w składzie: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej z Marianną Tumiłowicz – dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej jako przewodniczącą na czele, przedstawiciele rad pedagogicznych szkół i powiatowej poradni prowadzonych przez Powiat Bialski oraz przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w powiatowych jednostkach oświatowych. W spotkaniu gościnnie wziął udział wicestarosta bialski – Janusz Skólimowski.

Zadaniem komisji było zaopiniowanie złożonych przez nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bialski wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego. Jest to organ pomocniczy Starosty Bialskiego. Należy wspomnieć, iż ostateczną decyzję w sprawie podziału środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli podejmuje Starosta.

Scroll to Top