Starosta Bialski działający w imieniu Skarbu Państwa

Starosta Bialski działający w imieniu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41

w dniach od 24 listopada 2010 r. do 14 grudnia 2010 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej 4 lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie i gminie Sławatycze przy ulicy Spokojnej 5 przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Scroll to Top