Starosta Bialski podaje do publicznej wiadomości

Starosta Bialski działający w imieniu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41

w dniach od 18 listopada 2010 r. do 09 grudnia 2010 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej 2 lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie i gminie Sławatycze przy ulicy Spokojnej 5 przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Scroll to Top