starosta odznaczony w Pałacu Prezydenckim

27 maja w Pałacu Prezydenckim starosta bialski został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej.

Tego dnia bowiem odbyło się spotkanie Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP z samorządowcami z racji Dnia Samorządu Terytorialnego. W tym roku zbiegło się to  25. rocznicą odrodzonych samorządów.

Prezydent w swym wystąpieniu ciepło odniósł się do pracy samorządowców na rzecz małych ojczyzn. Stwierdził nawet: „nie ma wolności bez samorządności, nie ma samorządności bez dbania o nią, bez wzmacniania jej pozycji, bez wzmacniania siły wewnętrznej”. Podziękował również za bardzo dobrą współpracę z jego kancelarią. Złożył też życzenia, by samorządowcy dążyli do zwiększenia roli obywateli. W swym wystąpieniu podkreślił, że: „sama wolność bez większej swobody decydowania o tym, jak wydajemy pieniądze oraz skąd te pieniądze uzyskujemy, pozostaje tylko i wyłącznie pobożnym życzeniem”.

Spotkanie było także okazją do wręczenia pozostałych odznaczeń państwowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył dyplomy laureatom akcji „Majówka z Polską”.  Nagrodą Obywatelską 25-lecia Samorządności zostali uhonorowani działacze samorządowi. Podsumowano także edycję Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z naszego powiatu na spotkaniu byli obecni: również Elżbieta Iwaniuk – radna powiatowa, Krzysztof Iwaniuk – wójt Gminy Terespol, Mieczysław Romaniuk – przewodniczący Gminy Terespol, Zbigniew Kot – burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski.

Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP . Foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska

Scroll to Top